Kullanım Koşulları ve Üyelik Sözleşmesi

Bu internet sitesini ( www.eneskuyum.com.tr ) (Kısaca “SİTE” olarak anılacaktır ) kullanmak için lütfen aşağıda yazılı koşulları okuyunuz. Bu SİTE’de sunulan hizmetlerden yararlananlar veya herhangi bir şekilde SİTE’ye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi aşağıdaki kullanım koşullarını kabul etmiş sayılmaktadır.

KULLANIM KOŞULLARI

Bu SİTE’de sunulan hizmetler Kızılsaray Mah. Şarampol Cad. No:107 Antalya / Türkiye adresinde bulunan Enes Şenay / Enes Kuyum (Mersis No: 1740799292000001) (Bundan böyle kısaca “Enes Kuyum” olarak anılacaktır.) tarafından sağlanmaktadır ve SİTE’nin kanuni sahibi Enes Kuyum olup, site üzerinde her türlü kullanım ve tasarruf yetkisi Enes Şenay’a aittir.

İşbu kullanım koşulları, Enes Kuyum tarafından gerektiğinde değiştirilebilir. Değişiklik olması halinde,bunlar SİTE’de yayınlanacak ve tasarruf yetkisi Enes Kuyum’a aittir.

SİTE hizmetlerinden faydalanan ve SİTE’ye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi, Enes Kuyum tarafından işbu kullanım koşulları hükümlerinde yapılan her değişikliği, önceden kabul etmiş sayılmaktadır.

Enes Kuyum, bu SİTE’de yer alan veya alacak olan bilgileri, formları ve içeriği dilediği zaman değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.

SÖZLEŞME TANIMLARI

SİTE:Enes Kuyum tarafından belirlenen çerçeve içerisinde çeşitli hizmetlerin ve içeriklerin sunulduğu çevrimiçi ortamdan erişimi mümkün olan internet sitesidir.

ÜYE: Enes Kuyum’dan ürün alımı yapmak üzere faydalanmak isteyen, seçmiş olduğu üyelik formunu eksiksiz doldurarak, Enes Kuyum tarafınndan üyelikleri onaylanarak, kabul edilen her gerçek kimlik bilgileri ile SİTE’deki ilgili üyelik formunu eksiksiz doldurarak üye olabilirler.

KULLANICI: Enes Kuyum internet sitesini alışveriş yaparak veya alışveriş yapmaksızın ziyaret eden kişilerdir.

LİNK: SİTE üzerinden bir başka internet sitesine, dosyalara, içeriğe veya başka bir internet sitesinden SİTE’ye dosyalara ve içeriğe erişimi mümkün kılan bağlantılardır.

İÇERİK:SİTE’de veya herhangi bir internet sitesinde yayınlanan veya erişimi mümkün olan her türlü bilgi, dosya, resim, program, rakam, fiyat, vs. görsel, yazılı ve işitsel imgelerdir.

İNTERNET SİTESİ KULLANIM KOŞULLARI SÖZLEŞMESİ: SİTE vasıtası ile sunulmakta olan ticari ve kişiye özel nitelikteki hizmetlerden yararlanacak gerçek veya tüzel kişilerle Enes Kuyum arasında elektronik ortamda akdedilen işbu sözleşmedir.

KİŞİSEL BİLGİ:Üyenin kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefon numarası, IP adresi, SİTE’nin hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, browser (tarayıcı) tipi, ziyaret tarihi, saati vs. bilgilendirilir.

HİZMETLERİN KAPSAMI

Enes Kuyum, SİTE üzerinde sunacağı hizmetler sınırlı olmamak üzere; Enes Kuyum’a ait www.eneskuyum.com.tr adresinde satışa sunnulan ürünlerin; ÜYE tarafından bedeli ödendikten sonra, tedarikçinin stok durumunun müsait olması halinde “sözleşmenin satıcıya yüklediği, malın teslim edilmesi” borcunun ifa edilebilir olması durumunda, taahhüt edilen sürede malın müşteriye kargo firması tarafından Enes Kuyum adına ayıpsız olarak teslimidir.

Enes Kuyum, SİTE üzerinden vereceği hizmetlerin kapsamını ve niteliğini belirlemekte tamamen serbest olup, hizmetlere ilişkin olarak yapacağı değişiklikleri SİTE’de yayınlamasıyla yürürlüğe koymuş kabul edilir.

SİTE bünyesinde sunulacak ürün ve hizmetlerden yararlanabilmek için kullanıcıların Enes Kuyum tarafından belirlenecek ve SİTE’nin ilgili bölümünün içeriğinde belirtecek özellikleri taşıması gerekmektedir. Enes Kuyum, bu özellikleri belirlemekte tamamen serbest olup, özelliklere ilişkin olarak yapacağı değişiklikleri SİTE’de yayınlaması ile yürürlülüğe koymuş kabul edilir.

GENEL HÜKÜMLER

SİTE üzerinden, Enes Kuyum’un kendi kontrolünde olmayan ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka internet sitelerine veya başka içeriklere link verebilir. Bu linkler KULLANICI’lara ve ÜYE’lere yönlenme kolaylığı sağlamak amacı ile konmuş olup herhangi bir internet sitesini veya o siteyi işleten kişiyi desteklememektedir. Link verilen internet sitesinin içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. SİTE üzerindeki linkler vasıtası ile erişilen internet siteleri ve içerikleri hakkında Enes Kuyum’un herhangi bir sorumluluğu yoktur. Bu sitelerin kullanımında doğacak zararlar, KULLANICI’ların ve ÜYE’lerin kendi sorumluluğundadır. Enes Kuyumi üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt etmemektedir.

SİTE’yi kullananlar, yalnızca hukuka uygun ve şahsi amaçlarla SİTE üzerinden işlem yapabilirler. KULLANICI’ların ve ÜYE’lerin SİTE dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumlulukları kendilerine aittir. Her kullanıcı ve her üye, Enes Kuyum veya başka bir üçüncü kişinin haklarına tecavüz teşkil edecek nitelikteki herhangi bir faaliyette bulunmayacağını taahhüt eder. KULLANICI ve ÜYE’lerin SİTE üzerindeki faaliyetleri nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları ve uğrayabilecekleri zararlardan Enes Kuyum’un doğrudan veya dolaylı hiçbir sorumluluğu yoktur.

İşbu SİTE’nin sahibi Enes Şenay’dır. Bu sitede bulunan bilgileri yazılar, resimler, makaleler, markalar, slogan ve diğerr işaretler işe sair sinai ve fikri mülkiyet haklarına ilişkin bilgilerin korunmasına yönelik programlar ile, sayfa düzeni ve SİTE’nin sunumu Enes Kuyum’un veya Enes Kuyum’un izin ve lisans aldığı kuruluşların mülkiyetidir. İşbu SİTE’deki bilgilerin veya SİTE sayfalarına ilişkin her tür veritabanı, internet sitesi, software-code’ların, html kodu ve diğer kodlar vs. ile SİTE içeriğinde bulunan ürünlerin, tasarımların, resimlerin, metinlerin, görsel, işitsel vesair imgelerin, video kliplerin, dosyaların, katalogların ve listelerin kısmen veya tamamen kopyalanması, değiştirilmesi yayınlanması, online veya diğer bir medya kullanılmak suretiyle gönderimi, dağıtımı, satılması yasaktır. KULLANICI ve ÜYE, yukarıda belirtilen ve bunlarla sınırlı olmayan SİTE yazılım, donanım ve içeriğini çoğaltamayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla Enes Kuyum ile doğrudan veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir. KULLANICI ve ÜYE, Enes Kuyum hizmetlerini, Enes Kuyum bilgilerini ve Enes Kuyum’un telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satmak, işlemek, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasının Enes Kuyum’un hizmetlerine erişmesi veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildir. Bu sayfadaki bilgilerin kısmen kopyalanması, dağıtılması, çoğaltılması, sergilenmesi ancak ticari olmayan kişisel ihtiyaçlar için ve Enes Kuyum’un yazılı izni ile mümkündür.

Enes Kuyum, SİTE üzerinden KULLANICI’lar ve ÜYE’ler tarafından kendisine iletilen bilgileri “Gizlilik Politikası” ve “İnternet Sitesi Kullanım Koşulları” hükümleri doğrultusunda kullanabilir. Bu bilgileri işleyebilir, bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir. Enes Kuyum aynı zamanda KULLANICI ve ÜYE’nin kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefon numarası, IP adresi, SITE’nin hangi bölümlerini ziyaret ettigi, domain tipi, browser tipi, ziyaret tarihi, saati vs. bilgileri de istatistiki degerlendirme, kampanyalarin duyurusunu yapma ve kişiye yönelik hizmetler sunma gibi amaçlarla kullanilabilir. KULLANICI’Iara ve UYE’Iere ait kişisel bilgiler, kanunla yetkili kılınan mercilerin talebi ve aşagıda sayılan haller hariç olmak üzere gerçek ve tüzel üçüncü kişilere açıklanmayacaktir. Kişisel bilgiler ender olarak Enes Kuyum izin veya onun adına davranan üçüncü taraflara veya Enes Kuyum’un işi ile ilgili olanlara verilerin özgün olarak kullanım amaçlarını daha iyi işlemek ya da KULLANICI’Iarin ve UYE’Ierin önerdiği amaçlara uygun olarak daha iyi hizmet verebilmek üzere verilir.

İşbu SİTE Kullanım Koşulları dahilinde Enes Kuyum tarafından açıkca yetki verilmesi hallerinde Enes Kuyum, Enes Kuyum hizmetleri, Enes Kuyum bilgileri, Enes Kuyum telif haklarına tabi çalışmaları, Enes Kuyum ticari markaları, Enes Kuyum ticari görünümü veya bu SITE vasıtasi ile sağladığı başkaca varlık ve bilgilere yönelik tüm haklarını saklı tutmaktadır.

Reşit olmayan veya tüzel kişi üyeler için tüzel kişiyi temsil ve ilzam etmeye yetkili olmayan kişiler kanalıyla yapılan başvurular, kayıt işlemlerini tamamlamış olsa dahi Üye veya Kullanıcı olmanın doğurdugu haklardan yararlanamazlar. Aksi yondeki talep ve işlemler Enes Kuyum’un sorumluluğunda degildir.

SORUMLUGUN SINIRLANDIRILMASI

Enes Kuyum, SITE’ye erişilmesi, SITE’nin veya SITE’deki bilgilerin ve diğer verilerin programlarının vs. kullanılması sebebi ile, sözleşmenin ihlali, haksız fiil veya başkaca nedenlere binaen, doğabilecek dogrudan veya dolaylı hiçbir zarardan sorumlu degildir. Enes Kuyum, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde, işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Bu SITE’ye ya da link verilen diğer internet sitelerine erişilmesi veya SITE’nin kullanılması ile Enes Kuyum’nun, kullanım/ziyareti sonucunda, doğabilecek her turlu sorumluluktan, mahkeme ve diğer masraflar da olmak üzere her tür zarar ve talep hakkından ayrı kılındığı kabul edilmektedir.

SÖZLEŞMENİN DEVRİ

Enes Kuyum, bu sözleşmeyi bildirimsiz olarak istediği zaman kısmen veya bütünüyle devredebilir. Ancak KULLANICI ve ÜYE bu sözleşmeyi veya herhangi bir kısmını başka bir tarafa devredemez. Bu türden bir devir girişimi geçersizdir.

MÜCBİR SEBEPLER

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, Enes Kuyum işbu ” İnternet sitesi kullanım koşulları ve üyelik sözleşmesini” geç ifa etmekten veya ifa etmemekten dolayı yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, Enes Kuyum açısından, gecikme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durmlar için Enes Kuyum’un herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır.

UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ

işbu “internet sitesi kullanım koşulları ve üyelik sözleşme” tarafından kaynaklanacak ihtilaflar Türk Hukuku’na tabidir ve yetkili mahkemenin ve icra dairelerinin tespiti uygulanacak hukukun kanunlarına göre belirlenir. Enes Kuyum’un, KULLANICI ve ÜYE’nin bulunduğu ülkede dava açma hakkı saklıdır.

YÜRÜRLÜLÜK VE KABUL

İşbu “İnternet Sitesi Kullanım Koşulları ve Üyelik Sözleşmesi”, Enes Kuyum tarafından SİTE içeriğinde ilan edildiği tarihte yürürlülük kazanır. KULLANICI’lar ve ÜYE’ler, işbu sözleşme hükümlerini SİTE’yi kullanmakla kabul etmiş olmaktadırlar. Enes Kuyum, dilediği zaman işbu sözleşme hükümlerinde değişikliğe gidebilir, değişiklikler, sürüm numarası ve değişiklik tarihi belirtilerek SİTE üzerinden yayınlanır ve aynı tarihte yürürlülüğe girer.